Beeldbellen met Sinterklaas

Rond Sinterklaas is iedereen altijd erg druk. Wellicht dat er geen tijd is om een Sinterklaas in te huren, maar u wilt de (klein)kinderen toch een leuk Sinterklaasfeest bezorgen. Geen nood.

U kunt bij ons een reservering maken voor het beeldbellen met Sinterklaas. Geen gedoe, geen geschuif met meubels, geen pepernoten die vallen, maar wel een ontzettend leuke ervaring voor de kinderen met Sinterklaas.

Het beeldbellen met Sint en Piet zal plaatsvinden middels een Teams verbinding. U kunt dit via een laptop, een pc of een mobiele telefoon doen.

Download Teams en dan kunnen we verbinding maken.

U kunt uitsluitend middels Ideal voldoen en dat dient vooraf te gebeuren. Pas dan is de reservering een feit.

Wij sturen u dan een bevestigingsmail voor de gemaakte afspraak. In deze mail vragen we u ook om wat dingen over de kinderen te vertellen zodat dit in het grote boek van Sinterklaas vermeld kan worden en wordt u verzocht om aan te geven indien er cadeautjes in huis zullen zijn.

Op deze manier kan Sinterklaas er een persoonlijk virtueel bezoek van maken en kan er ingesprongen worden op de dingen die in het grote boek vermeld staan. Aan het eind van het bezoek zal er dan door Sinterklaas gezegd worden waar de cadeautjes zullen liggen en wordt hier uiteraard een leuke draai aan gegeven hoe het kan dat hij dit weet en niet daadwerkelijk in de huiskamer is.

Er zullen liedjes gezongen worden en ook anekdotes kunnen worden gebruikt.

Zorgt u er wel voor dat u op tijd klaar zit; zodat de verbinding op tijd tot stand kan komen en u de uitnodiging van Sint accepteert en het beeldbellen kan beginnen.

De kosten van het beeldbellen zijn €10,00 voor een bezoek van 10 minuten en €15,00 voor een bezoek van 15 minuten.

De agenda van Sinterklaas-Almere.

U kan beeldbellen met Sinterklaas en één Piet op één van de volgende dagen:

    • Zaterdag 4 december 
    • Zondag 5 december 

Beeldbellen met Sinterklaas

Maak hier onder de keuze tussen voor 10 of 15 minuten en vervolg de stappen om een reservering te maken.

Heeft u vragen of lukt het niet om een reservering te doen? Mail ons dan via [email protected] of bel ons op 036-8442399.